Kontakt

MAXBELT Janusz Rak S.K.A

ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz, Polska

E-mail: maxbelt@maxbelt.com.pl
Telefon: +48 52 348 77 19

NIP: 953-278-87-37

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000962017
Kapitał zakładowy 50 000 zł

Formularz