Założenie firmy MAXBELT Janusz Rak

W 1995 roku dr hab. Inż. Janusz Rak chcąc połączyć swoją wiedze z zakresu dziedzin technicznych ze swoimi zaintersowaniami oraz pasją, zakłada firmę Maxbelt Janusz Rak. Produkcja odbywa się na potrzeby rynku krajowego.