State-of-the-art IT systems and management systems

Nowoczesne systemy informatyczne oraz systemy zarządzania