Moderne Informations – und Verwaltungssysteme

Nowoczesne systemy informatyczne oraz systemy zarządzania