Inna obróbka

Dłutowanie rowków wpustowych

Prasa hydrauliczna

Maksymalna szerokość rowka – 25 mm
Dostępne tolerancje – H7, JS9, P9, D10

Dłutownica CNC

Maksymalna szerokość rowka – 22 mm
Dostępne tolerancje – H7, JS9, P9, D10

Wyważanie dynamiczne

CMT-15V2

Waga wyażanych detali od 0.2 kg do 15 kg
Maksymalna średnica – 500 mm
Klasa wykonania – G2.5