Powstanie Maxbelt S.K.A

Istotny rozwój firmy, regularnie wzrastająca liczba zatrudnionych, rozbudowa parku maszynowego, oraz konieczność dostosowania się do aktualnych wymagań prawnych doprowadziły do przekształcenia firmy w spółkę komandytowo akcyjną.